Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart clock clock
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Profil DNA króla Beli III.

Czy jesteś spokrewniony z królem Belą III?

Odkryj możliwe powiązania rodzinne z królem Bélą III, a także porównaj się z wieloma innymi sławnymi osobami!

DNA króla Béli III.

Król Béla III urodził się około 1148 r. i zmarł w 1196 r. Rządził Węgrami od 1172 do 1196 r. i Chorwacją od 1180 do 1196 r. Znany jako jeden z najpotężniejszych władców Europy Środkowo-Wschodniej w swoich czasach, król Béla III był również ważnym mecenasem sztuki i nauki.

Béla był synem króla Gézy II i jego żony Eufrozyny z Kijowa. Przed wstąpieniem na tron węgierski spędził lata na dworze cesarza bizantyjskiego Manuela I, który wyznaczył go na następcę tronu, co zostało później zmienione. Podczas pobytu na dworze bizantyjskim Béla przyjął imię Alexios i poślubił Marię Komnene, najstarszą córkę cesarza, w ten sposób wżenił się w potężną rodzinę Komnene. Po śmierci ojca i starszego brata, króla Stefana III, Béla powrócił na Węgry i został koronowany na króla.

Podczas swojego panowania Béla przeprowadził ważne reformy na Węgrzech. Zmodernizował administrację i wzmocnił władzę centralną. Wprowadził jednolity system monetarny i stałą armię. W gospodarce i kulturze Béla mocno opierał się na tradycji bizantyjskiej. Założył wiele klasztorów i szkół oraz promował rozpowszechnianie sztuki i nauki. Jego dwór był uważany za jeden z najbardziej błyskotliwych w Europie.

Król Béla III miał dwie żony, Marię Comnene i Agnieszkę z Antiochii, oraz liczne dzieci. Jego syn Emmerich zastąpił go jako król Węgier i Chorwacji, podczas gdy jego córka Małgorzata została królową Francji, a jego pozostałe córki wyszły za mąż za różnych europejskich szlachciców.

Dziś Béla III jest znany wśród uczonych i historyków za postępy w państwie, religii, kulturze i nauce, które zachował, a także za wzmocnienie węgierskiej potęgi w Europie.

Z perspektywy genetyki i genealogii, które są najnowszą częścią badań, warto zauważyć, że zgodnie z najnowszymi testami DNA ustalono, że król Béla III należy do ojcowskiej haplogrupy R-Z2123, która jest częścią szeroko rozpowszechnionego projektu haplogenetycznego R1a. Haplogrupa R-Z2123 jest szeroko rozpowszechniona w całej Eurazji i jest powszechna w dzisiejszej populacji Węgier, co wskazuje, że Béla III prawdopodobnie miał bezpośrednich męskich potomków żyjących do dziś.

Znalezienie tej haplogrupy ma znaczenie dla historii Węgier, ponieważ pokazuje genetyczne powiązania między ówczesnymi władcami a obecną populacją węgierską. Tym samym Béla III odgrywa rolę nie tylko w historyczno-politycznym rozwoju kraju, ale także w genetycznej historii Węgier.

Ogólnie rzecz biorąc, król Béla III pozostaje kluczową postacią w historii Węgier, którego panowanie ukształtowało kraj i położyło podwaliny pod państwo, jakie znamy dziś na Węgrzech.

Król Béla III należał do haplogrupy R-M417 w linii ojcowskiej.

Zamów test DNA

Profile DNA innych sławnych ludzi

Albert Einstein Elvis Presley Che Guevara Eva Longoria Bono Wszyscy sławni ludzie

Pytania i odpowiedzi dotyczące testu DNA

Jak długo trwa analiza pochodzenia DNA?

Po otrzymaniu próbek, zazwyczaj trwa to 6 tygodni, zanim pierwsze wyniki będą dostępne. W zależności od badania, wynik może być już kompletny lub mogą nastąpić dalsze badania.

Jak mogę zamówić analizę pochodzenia DNA dla kogoś innego?

Jeśli chcesz zamówić i zapłacić za zestaw testowy dla kogoś online, wpisz adres drugiej osoby w polu komentarza, jeśli chcesz, abyśmy wysłali zestaw testowy bezpośrednio do tej osoby. Zamówienie można również złożyć telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Tak działa analiza pochodzenia DNA

Jedna próbka salivy jest wystarczająca do uzyskania Twojego DNA. Próbkowa kolekcja jest prosta i bezbolesna i może być wykonywana w domu. Do przesłania próbek należy użyć koperty dołączonej do zestawu do pobierania próbek.

Zamówić zestaw testowy
Pobierz zestaw testowy
pobrać próbki

bardzo proste i bezbolesne w domu.

Wysyłanie próbek

z załączoną kopertą

skutek

online po ok. 6-8 tygodniach

Analiza pochodzenia
-10%