Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart clock clock
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Profil DNA Karola Darwina

Czy jesteś spokrewniony z najsłynniejszym naukowcem?

Odkryj możliwe powiązania rodzinne ze słynnym teoretykiem ewolucji, a także porównaj się z wieloma innymi sławnymi ludźmi!

DNA przyrodnika

Charles Robert Darwin był angielskim przyrodnikiem, którego teorie ewolucji wywarły ogromny wpływ na społeczność naukową. Urodzony 12 lutego 1809 r. w Shrewsbury w Anglii, Darwin był najmłodszym z sześciorga dzieci ze znamienitej rodziny przemysłowców i intelektualistów. Jego ojciec, Robert Darwin, był odnoszącym sukcesy lekarzem i finansistą, podczas gdy jego matka, Susannah Wedgwood, była córką Josiaha Wedgwooda, wybitnego przemysłowca i producenta ceramiki.

Darwin był z natury ciekawskim dzieckiem i był szczególnie zafascynowany światem przyrody. Uczęszczał na Uniwersytet w Edynburgu, by studiować medycynę, a następnie przeniósł się na Uniwersytet w Cambridge, by studiować teologię. Chociaż pierwotnie zamierzał zostać księdzem, jego fascynacja historią naturalną doprowadziła go do skupienia się na karierze przyrodnika.

Praca Darwina nad teorią ewolucji jest prawdopodobnie jego najbardziej znanym wkładem naukowym. W swojej książce O powstawaniu gatunków, opublikowanej w 1859 roku, Darwin przedstawił ideę, że wszystkie rodzaje żywych istot ewoluowały z czasem od wspólnych przodków. Proces ten, który nazwał doborem naturalnym, polega na tym, że osobniki o korzystnych adaptacjach lub cechach mają większe szanse na przeżycie i rozmnażanie się, a te korzystne adaptacje lub cechy są następnie przekazywane ich potomstwu. Darwinowska teoria doboru naturalnego pozostaje kamieniem węgielnym współczesnej biologii.

Darwin ożenił się ze swoją kuzynką, Emmą Wedgwood, z którą miał dziesięcioro dzieci. Chociaż troje z nich zmarło młodo, wielu potomków Darwina odniosło sukces w różnych dziedzinach, w tym w literaturze, nauce i sztuce.

Warto zauważyć, że pomimo swoich rewolucyjnych teorii na temat ewolucji i doboru naturalnego, Darwin miał głęboko zakorzenione uczucia religijne, które ostatecznie spowodowały wielki konflikt w jego osobistej wierze. Pomimo tej wewnętrznej walki, pozostał niezachwiany w przekonaniu, że jego teorie wniosły cenny wkład do nauki.

Karol Darwin zmarł 19 kwietnia 1882 r. i został pochowany w Opactwie Westminsterskim, w pobliżu grobów innych wielkich naukowców, takich jak Isaac Newton i Michael Faraday. Jednak jego dziedzictwo żyje nadal w jego wkładzie w społeczność naukową, edukacyjną i badawczą.

Dzięki swojej pracy Darwin przyczynił się do głębszego zrozumienia świata przyrody i wielu żyjących w nim gatunków. Jego teorie pomogły nam zrozumieć różnorodność biologiczną i zapewniły ramy do wyjaśnienia mechanizmów ewolucji. Do dziś pozostaje jednym z najbardziej wpływowych naukowców i myślicieli. Jego książki i zawarte w nich teorie pozostają centralną częścią kanonu naukowego i są stałym źródłem inspiracji dla pokoleń naukowców i badaczy.

Karol Darwin należał do haplogrupy R-M343 w linii ojcowskiej.

Zamów test DNA

Profile DNA innych sławnych ludzi

Albert Einstein Elvis Presley Che Guevara Eva Longoria Bono Wszyscy sławni ludzie

Pytania i odpowiedzi dotyczące testu DNA

Jak długo trwa analiza pochodzenia DNA?

Po otrzymaniu próbek, zazwyczaj trwa to 6 tygodni, zanim pierwsze wyniki będą dostępne. W zależności od badania, wynik może być już kompletny lub mogą nastąpić dalsze badania.

Jak mogę zamówić analizę pochodzenia DNA dla kogoś innego?

Jeśli chcesz zamówić i zapłacić za zestaw testowy dla kogoś online, wpisz adres drugiej osoby w polu komentarza, jeśli chcesz, abyśmy wysłali zestaw testowy bezpośrednio do tej osoby. Zamówienie można również złożyć telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Tak działa analiza pochodzenia DNA

Jedna próbka salivy jest wystarczająca do uzyskania Twojego DNA. Próbkowa kolekcja jest prosta i bezbolesna i może być wykonywana w domu. Do przesłania próbek należy użyć koperty dołączonej do zestawu do pobierania próbek.

Zamówić zestaw testowy
Pobierz zestaw testowy
pobrać próbki

bardzo proste i bezbolesne w domu.

Wysyłanie próbek

z załączoną kopertą

skutek

online po ok. 6-8 tygodniach

Analiza pochodzenia
-10%