Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart clock clock
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Profil DNA Domu Lubomirskich

Czy jesteś spokrewniony z rodem Lubomirskich?

Odkryj możliwe powiązania rodzinne z rodem Lubomirskich, a także porównaj się z wieloma innymi sławnymi osobami!

DNA Domu Lubomirskich

Ród Lubomirskich to polska rodzina szlachecka istniejąca od X wieku. Ród ten znany jest ze swojej znaczącej roli w historii Polski i Europy oraz ze swoich członków, którzy wyróżnili się jako politycy, przywódcy wojskowi, dobroczyńcy i mecenasi. Rodzina Lubomirskich osiągnęła wysoki status w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej, w której odgrywała wiodącą rolę.

Nazwisko Lubomirski wywodzi się od nazwy miejscowości Lubomierz na Dolnym Śląsku. Rodzina należała do szlacheckiej grupy magnatów, którzy w przeciwieństwie do niższej szlachty posiadali znaczną własność ziemską i władzę polityczną. Lubomirscy stali się jedną z najbogatszych i najpotężniejszych rodzin w Polsce i na Litwie w XVI i XVII wieku.

Pierwszymi znaczącymi członkami rodu byli kasztelanowie i wojewodowie. Później byli senatorami, marszałkami i królami Polski. Główne rezydencje rodu to Muzeum Książąt Lubomirskich w Wiśniczu i Muzeum Książąt Lubomirskich we Lwowie na Ukrainie.

Herbami Lubomirskich są Szreniawa bez krzyża i Drużyna. Pierwszą historycznie znaną osobą z tego rodu był Marek Lubomirski, który żył w XIV wieku. W XVI wieku ród został podniesiony do rangi książęcej.

Ród Lubomirskich odegrał ważną rolę nie tylko w politycznym, ale także kulturalnym rozwoju polskiego życia. Członkowie rodziny utrzymywali relacje z ważnymi osobistościami literackimi i artystycznymi swoich czasów oraz wspierali artystów i literatów. Fundowali kościoły i klasztory, zakładali biblioteki i wspierali instytucje edukacyjne.

Nawet w czasach współczesnych potomkowie Lubomirskich nadal żyją i noszą ich nazwisko. Więzi między członkami rodu a instytucjami i miejscami, które niegdyś wspierali lub zakładali, są nadal silne.

Podsumowując, ród Lubomirskich był i nadal jest siłą kształtującą historię i kulturę Polski. Byli nie tylko mecenasami sztuki i promotorami nauki, ale także odegrali znaczącą rolę w krajobrazie politycznym Polski i Europy. W ten sposób ich bogata historia jest odzwierciedleniem burzliwej i dynamicznej historii samej Polski.

Ród Lubomirskich należy do haplogrupy J-M304 w linii ojcowskiej.

Zamów test DNA

Profile DNA innych sławnych ludzi

Albert Einstein Elvis Presley Che Guevara Eva Longoria Bono Wszyscy sławni ludzie

Pytania i odpowiedzi dotyczące testu DNA

Jak długo trwa analiza pochodzenia DNA?

Po otrzymaniu próbek, zazwyczaj trwa to 6 tygodni, zanim pierwsze wyniki będą dostępne. W zależności od badania, wynik może być już kompletny lub mogą nastąpić dalsze badania.

Jak mogę zamówić analizę pochodzenia DNA dla kogoś innego?

Jeśli chcesz zamówić i zapłacić za zestaw testowy dla kogoś online, wpisz adres drugiej osoby w polu komentarza, jeśli chcesz, abyśmy wysłali zestaw testowy bezpośrednio do tej osoby. Zamówienie można również złożyć telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Tak działa analiza pochodzenia DNA

Jedna próbka salivy jest wystarczająca do uzyskania Twojego DNA. Próbkowa kolekcja jest prosta i bezbolesna i może być wykonywana w domu. Do przesłania próbek należy użyć koperty dołączonej do zestawu do pobierania próbek.

Zamówić zestaw testowy
Pobierz zestaw testowy
pobrać próbki

bardzo proste i bezbolesne w domu.

Wysyłanie próbek

z załączoną kopertą

skutek

online po ok. 6-8 tygodniach

Analiza pochodzenia
-10%