Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart clock clock
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Das DNA-Profil von Mikołaj Radziwiłł Rudy

Czy jesteś spokrewniony z byłym kanclerzem wielkim litewskim?

Odkryj możliwe powiązania rodzinne z byłym kanclerzem wielkim litewskim, a także porównaj się z wieloma innymi sławnymi osobami!

DNA kanclerza wielkiego litewskiego

Mikołaj Radziwiłł Rudy, znane i niemieckie imię "Mikołaj Czerwony Radziwiłł", był postacią definiującą historię Litwy i starego szlacheckiego rodu Radziwiłłów. Urodzony 2 sierpnia 1512 r., odegrał kluczową rolę na scenie politycznej Wielkiego Księstwa Litewskiego i całej Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVI wieku.

Rudy był trzecim z pięciorga dzieci Jerzego Radziwiłła i Barbary Kolanki. Był haplograficznym prawnukiem Radziwiłła Astikasa, jednego z założycieli rodu Radziwiłłów. Jego trzej bracia, Jan, Mikołaj Czarny i Stanisław, odegrali równie ważne role w polityce Wielkiego Księstwa i zostali docenieni za swój wkład w rozwój państwa i rodu Radziwiłłów.

Mikołaj Radziwiłł Rudy był wysoko wykształconym i intelektualnym szlachcicem znanym ze swoich umiejętności politycznych i zdolności dyplomatycznych. Pełnił funkcję namiestnika Wielkiego Księstwa Litewskiego i palatyna wileńskiego. Był lojalnym zwolennikiem króla Zygmunta II. Augusta, ostatniego suwerennego króla Polski i wielkiego księcia litewskiego.

Rudy działał również jako tymczasowy regent i odegrał kluczową rolę w unii lubelskiej w 1569 r., jednoczącej Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w polsko-litewską Rzeczpospolitą szlachecką. Unia ta, która trwała do 1795 r., przyniosła Polsce i Litwie wspólną monarchię i zjednoczony rząd, tworząc jedno z największych i najludniejszych państw w Europie.

Biorąc pod uwagę jego linię haplograficzną, Mikołaj Radziwiłł Rudy był bezpośrednim męskim potomkiem haplogrupy Y-chromosomalnej R1a. Haplogrupa ta jest szeroko rozpowszechniona w Europie Wschodniej, Azji Środkowej i Azji Południowej i reprezentuje odrębną linię męskiego pochodzenia. Identyfikacja Mikołaja Radziwiłła Rudego jako członka haplogrupy R1a stanowi interesujące powiązanie między historią genetyczną i genealogiczną oraz wskazuje na możliwą migrację i dynamikę populacji, która ukształtowała średniowieczną Litwę.

Służąc swojemu krajowi i zapewniając rozkwit Litwy pomimo jej burzliwych i często niepewnych czasów, Mikołaj Radziwiłł Rudy pozostawił niezapomniany ślad w historii kraju i rodziny Radziwiłłów. Zmarł 28 maja 1584 r. i został pochowany w katedrze wileńskiej, gdzie spoczywa do dziś.

Jego potomkowie kontynuowali zarówno bogate dziedzictwo rodu Radziwiłłów, jak i polityczną spuściznę polsko-litewskiej szlachty. Dziedzictwo Mikołaja Radziwiłła Rudego odzwierciedla jego przywiązanie do ojczyzny, rodziny i wierne oddanie obowiązkom, czyniąc go fascynującą postacią historyczną.

Mikołaj Radziwiłł Rudy jest uważany zarówno przez historyków, jak i genealogów za centralną postać w historii Litwy i rodu Radziwiłłów. Jego wpływ na XVI-wieczną politykę oraz rola w Wielkim Księstwie Litewskim i Rzeczypospolitej szlacheckiej odcisnęły trwałe piętno na obliczu tej części Europy. Jego genealogia i przynależność do haplogrupy R1a dodają kolejny wymiar do jego osobowości i tła historycznego oraz stanowią fascynujący aspekt historii Litwy i Europy.

Mikołaj Radziwiłł Rudy należał do haplogrupy R-M417 w linii ojcowskiej.

Zamów test DNA

Profile DNA innych sławnych ludzi

Albert Einstein Elvis Presley Che Guevara Eva Longoria Bono Wszyscy sławni ludzie

Pytania i odpowiedzi dotyczące testu DNA

Jak długo trwa analiza pochodzenia DNA?

Po otrzymaniu próbek, zazwyczaj trwa to 6 tygodni, zanim pierwsze wyniki będą dostępne. W zależności od badania, wynik może być już kompletny lub mogą nastąpić dalsze badania.

Jak mogę zamówić analizę pochodzenia DNA dla kogoś innego?

Jeśli chcesz zamówić i zapłacić za zestaw testowy dla kogoś online, wpisz adres drugiej osoby w polu komentarza, jeśli chcesz, abyśmy wysłali zestaw testowy bezpośrednio do tej osoby. Zamówienie można również złożyć telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Tak działa analiza pochodzenia DNA

Jedna próbka salivy jest wystarczająca do uzyskania Twojego DNA. Próbkowa kolekcja jest prosta i bezbolesna i może być wykonywana w domu. Do przesłania próbek należy użyć koperty dołączonej do zestawu do pobierania próbek.

Zamówić zestaw testowy
Pobierz zestaw testowy
pobrać próbki

bardzo proste i bezbolesne w domu.

Wysyłanie próbek

z załączoną kopertą

skutek

online po ok. 6-8 tygodniach

Analiza pochodzenia
-10%