Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart clock clock
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Profil DNA Piasta

Czy jesteś spokrewniony z Piastem?

Odkryj możliwe powiązania rodzinne z Piastami, a także porównaj się z wieloma innymi znanymi osobami!

DNA Piasta

Dynastia Piastów była słowiańską dynastią rządzącą, która jest uważana za założyciela państwa polskiego i panowała od drugiej połowy X wieku do XIV wieku. Nazwa dynastii pochodzi od Piasta Kowala, legendarnej postaci uważanej w polskim folklorze za protoplastę dynastii Piastów.

Pierwszą historycznie potwierdzoną postacią z tej dynastii jest Mieszko I, który rządził zachodniosłowiańskim plemieniem Polan pod koniec X wieku i nawrócił ich na chrześcijaństwo. Pod jego rządami zaczęło formować się polskie dominium, rozszerzające się na zachód i północ. Jego syn Bolesław I, zwany Chrobrym, był pierwszym polskim władcą koronowanym na króla.

Dynastia Piastów wydała w swojej historii wielu ważnych władców. Wśród nich byli królowie i książęta, którzy znacząco przyczynili się do konsolidacji i ekspansji państwa polskiego. Znanym przedstawicielem jest na przykład Władysław I, zwany Łokietkiem, który panował w XIV wieku. Jest on znany ze swoich wysiłków na rzecz zjednoczenia Królestwa Polskiego, które rozpadło się na kilka mniejszych księstw po wygaśnięciu pierwotnej głównej linii Piastów na początku XIV wieku.

Ostatnia bezpośrednia linia Piastów zakończyła się wraz z królem Kazimierzem III, zwanym Wielkim, jednym z najbardziej znanych i popularnych władców w historii Polski. Po jego śmierci w 1370 r. na tronie polskim zasiedli członkowie węgierskiej dynastii Andegawenów, a później polsko-litewskiej unii Jagiellonów.

Historia dynastii Piastów jest szczególnie interesująca dla historyków i genealogów, ponieważ wywarli oni silny wpływ na rozwój i kształtowanie polskiej państwowości i tożsamości. Ich dziedzictwo jest nadal wysoko cenione w polskiej kulturze i tożsamości. Wiele miast i regionów nosi nazwy wywodzące się z dynastii Piastów, w tym Piastów, miasto w centrum Polski, oraz region Drogi Piastowskiej, który obejmuje szereg historycznych miejsc i krajobrazów związanych z dynastią.

Podsumowując, dynastia Piastów jest jedną z najważniejszych dynastii w historii Polski. Ich wkład w polityczny, religijny i kulturalny rozwój Polski jest nadal widoczny i uznawany.

W linii ojcowskiej Piastowie należą do haplogrupy R-M343.

Zamów test DNA

Profile DNA innych sławnych ludzi

Albert Einstein Elvis Presley Che Guevara Eva Longoria Bono Wszyscy sławni ludzie

Pytania i odpowiedzi dotyczące testu DNA

Jak długo trwa analiza pochodzenia DNA?

Po otrzymaniu próbek, zazwyczaj trwa to 6 tygodni, zanim pierwsze wyniki będą dostępne. W zależności od badania, wynik może być już kompletny lub mogą nastąpić dalsze badania.

Jak mogę zamówić analizę pochodzenia DNA dla kogoś innego?

Jeśli chcesz zamówić i zapłacić za zestaw testowy dla kogoś online, wpisz adres drugiej osoby w polu komentarza, jeśli chcesz, abyśmy wysłali zestaw testowy bezpośrednio do tej osoby. Zamówienie można również złożyć telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Tak działa analiza pochodzenia DNA

Jedna próbka salivy jest wystarczająca do uzyskania Twojego DNA. Próbkowa kolekcja jest prosta i bezbolesna i może być wykonywana w domu. Do przesłania próbek należy użyć koperty dołączonej do zestawu do pobierania próbek.

Zamówić zestaw testowy
Pobierz zestaw testowy
pobrać próbki

bardzo proste i bezbolesne w domu.

Wysyłanie próbek

z załączoną kopertą

skutek

online po ok. 6-8 tygodniach

Analiza pochodzenia
-10%