Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart clock clock
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Starożytne plemię Etruskowie - Przodkowie i pochodzenie

Zamów test DNA

Skąd się wzięli Etruskowie?

Język Etrusków nie jest językiem indyjsko-germańskim i przed jego zanikiem jako języka mówionego pozostawił wyraźne ślady w języku łacińskim.
Według niektórych uczonych, imigranci, którzy przybyli do Włoch w XI i X wieku p.n.e. byli prawdopodobnie grupą z obszaru Azji Mniejszej i Morza Egejskiego, którzy, choć niezbyt liczni, byli nosicielami wysoko rozwiniętej kultury miejskiej. W każdym razie, archeologiczna spuścizna Etrurii na przełomie IX i VIII wieku p.n.e. pokazuje rewolucyjne zmiany (kultura Villanova). Ponieważ etruskie dziedzictwo kulturowe opiera się na fundamencie tej kultury, ludność Villanova słusznie może być identyfikowana jako proto-etruska. Etruskowie, jako naród historyczny, są wynikiem procesu transformacji etniczno-kulturowej, który rozpoczął się od kultury proto-etruskiej lub Villanova i z którego ciągły rozwój cywilizacja etruska kwitła. W Etrurii miała miejsce równorzędna fuzja, której efektem końcowym był prawdziwy kulturowy amalgamat z elementami zarówno włoskimi jak i proto-etruskimi.

Jaka jest historia Etrusków?

Władza polityczna Etrusków pochodziła z lokalnych miast-państw, które połączyły się w federację. Miasto Rzym należało również do sfery władzy władców Tarquinii. Rzymem rządzili królowie z domu Tarquinii.
Etruskowie prowadzili liczne wojny z Grekami z południa i z ich włoskimi sąsiadami. Po klęsce Kapui (424 p.n.e.) rozwiązała się Etruskańska Liga Miast. Między 396 a 264 rokiem p.n.e. Rzymianie podbili jedno etruskie miasto po drugim. Następnie rozpoczął się długi proces akulturacji ludności etruskiej. Po kilku pokoleniach Etruskowie przyjęli rzymski styl życia, a później zmienili język na łacinę. Tylko w niektórych rytualnych funkcjach Etruskanowi najwyraźniej udało się przetrwać przez długi czas.
Zakłada się, że materiał genetyczny Etrusków - jako genetyczny substrat, że tak powiem - jest nadal skoncentrowany w Toskanii i tutaj znowu w konkretnym miejscu, w Murlo. Nie można więc mówić o narodzie etruskim, który nadal żyje.

Kolejne ludy tubylcze iGENEA

Żydzi Wikinger Celty Niemcy Basken wszyscy rdzenni mieszkańcy

Tak działa analiza pochodzenia DNA

Jedna próbka salivy jest wystarczająca do uzyskania Twojego DNA. Próbkowa kolekcja jest prosta i bezbolesna i może być wykonywana w domu. Do przesłania próbek należy użyć koperty dołączonej do zestawu do pobierania próbek.

Zamówić zestaw testowy
Pobierz zestaw testowy
pobrać próbki

bardzo proste i bezbolesne w domu.

Wysyłanie próbek

z załączoną kopertą

skutek

online po ok. 6-8 tygodniach

Analiza pochodzenia
-10%