Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart clock clock
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Starożytne plemię Italikowie - Przodkowie i pochodzenie

Zamów test DNA

Jakie były ludy zamieszkujące Włochy?

Większość ludów, które zamieszkiwały Półwysep Apeniński w czasach rzymskich, była ludnością indogermańską. Ze względu na pokrewieństwo językowe można wyróżnić dwie populacje indogermańskie: włoską i nie włoską (Messapiowie, Sykulowie, Wenetowie, Lepontowie).
Oprócz ludów indyjsko-germańskich (Włochów i innych), we Włoszech mieszkało kilka ludów nie-Indo-Germańskich (starożytnych ludów śródziemnomorskich), z których Etruskowie byli najważniejszymi politycznie i kulturowo. Narody włoskie można pogrupować według bliskich związków ich kultur i języków w następujący sposób:
- Latynowie i Faliskowie;
- Oskowie i Umbrowie oraz blisko spokrewnione z nimi ludy (Ekwowie, Marsowie, Samnici, Sabellowie, Picenowie, Wolskowie).

Jaka była etnogeneza Włochów?

Etnogeneza Włochów związana jest z migracją ludności indogermańskiej, która wyemigrowała do Włoch między 3500 a 2500 r. p.n.e.
Podział etniczny na poszczególne narody z pierwotnie włoskiego "całego narodu" miał miejsce w czasach przedromańskich, między 1500 a 900 rokiem p.n.e..
Różnorodność ludów i kultur Włochów rozpłynęła się w długotrwałym procesie, w którym Włosi asymilowali się z dominującą kulturą łacińską i jej językiem. Większość Włochów - podobnie jak nie-Włochów i nie-Indo-Germanów we Włoszech - zasymilowało się już w czasach klasycznego antyku. Stali się Rzymianami i mówili po łacinie.

Kim byli Etruskowie?

Język Etrusków nie jest językiem indyjsko-germańskim i przed jego zanikiem jako języka mówionego pozostawił wyraźne ślady w języku łacińskim.
Według niektórych uczonych, imigranci, którzy przybyli do Włoch w XI i X wieku p.n.e. byli prawdopodobnie grupą z obszaru Azji Mniejszej i Morza Egejskiego, którzy, choć niezbyt liczni, byli nosicielami wysoko rozwiniętej kultury miejskiej. W każdym razie, archeologiczna spuścizna Etrurii na przełomie IX i VIII wieku p.n.e. pokazuje rewolucyjne zmiany (kultura Villanova). Ponieważ etruskie dziedzictwo kulturowe opiera się na fundamencie tej kultury, ludność Villanova słusznie może być identyfikowana jako proto-etruska. Etruskowie, jako naród historyczny, są wynikiem procesu transformacji etniczno-kulturowej, który rozpoczął się od kultury proto-etruskiej lub Villanova i z którego ciągły rozwój cywilizacja etruska kwitła. W Etrurii miała miejsce równorzędna fuzja, której efektem końcowym był prawdziwy kulturowy amalgamat z elementami zarówno włoskimi jak i proto-etruskimi.
Władza polityczna Etrusków pochodziła z lokalnych miast-państw, które połączyły się w federację. Miasto Rzym należało również do sfery władzy władców Tarquinii. Rzymem rządzili królowie z domu Tarquinii.
Etruskowie prowadzili liczne wojny z Grekami z południa i z ich włoskimi sąsiadami. Po klęsce Kapui (424 p.n.e.) rozwiązała się Etruskańska Liga Miast. Między 396 a 264 rokiem p.n.e. Rzymianie podbili jedno etruskie miasto po drugim. Następnie rozpoczął się długi proces akulturacji ludności etruskiej. Po kilku pokoleniach Etruskowie przyjęli rzymski styl życia, a później zmienili język na łacinę. Tylko w niektórych rytualnych funkcjach Etruskanowi najwyraźniej udało się przetrwać przez długi czas.
Zakłada się, że materiał genetyczny Etrusków - jako genetyczny substrat, że tak powiem - jest nadal skoncentrowany w Toskanii i tutaj znowu w konkretnym miejscu, w Murlo. Nie można więc mówić o narodzie etruskim, który nadal żyje.

Kim byli Oscylijczycy?

Oskowie wyemigrował do Kampanii w VIII wieku przed Chrystusem. Pod względem językowym, Oskowie są najbliżej spokrewnione z Umbrianami. Oskian, należący do włoskiej gałęzi indoeuropejskiej rodziny językowej, pisany był od około 400 roku p.n.e. do około 75 roku naszej ery. W 290 r. p.n.e. obszar osady Oskowie ostatecznie znalazł się pod kontrolą rzymską.

Kim byli Umbrowie?

Od początku pierwszego tysiąclecia p.n.e. Umbryjczycy osiedlili się w krajobrazie nazwanym ich imieniem w centralnych Włoszech. Tam zorganizowali się w małe miasta-państwa.
Umbrowie został napisany od V do I wieku p.n.e. W bitwie pod Mevanią (308 p.n.e.) Umbryjczycy zostali pokonani przez Rzymian. Zakładanie kolonii rzymskich i budowa Via Flaminia sprzyjały akulturacji i asymilacji ludności umbryjskiej.

Kim byli Samnici?

Samnici byli luźnym związkiem różnych plemion włoskich, w tym Caraceni, Caudini, Frentani i Sidcini.

Kim byli Faliczanie?

Główny obszar osadnictwa Faliskowie znajdował się między Monti Cimini a Tybrem, gdzie są one poświadczone od VIII wieku p.n.e.. Faliskowie są najbliższymi krewnymi Latynów. W 241 r. p.n.e. ich centrum kulturalne Falerii zostało zdobyte i zniszczone przez Rzymian. Oznaczało to koniec ery niezależności politycznej.
Od końca VII wieku do końca II wieku p.n.e. w Faliszkanie zachował się skąpy zbiór literatury. Jest to około 300 napisów w wariancie etruskiego alfabetu.

Kim byli Latynowie?

Latynosi należeli do Indo-Germańskiej Italii. Ich najbliżsi krewni to Faliskowie. Z historii osady widać, że te dwa narody zostały zepchnięte na zachód do wybrzeży Morza Tyrreńskiego przez inne ludy włoskie. Rzym jest fundacją etruską i był pod panowaniem Etrusków do około 470 roku p.n.e., ale większość mieszkańców miasta stanowili Latynosi w czasach Republiki. Ich język, łacina, stał się językiem nauczania Rzymian i językiem urzędowym Cesarstwa Rzymskiego.
W wyniku wojny (340-338 p.n.e.) Rzym zburzył łacińskie miasta i od tej pory określał polityczne losy Lacjum i jego mieszkańców. Początkowo Łotysze mieli tylko ograniczone prawa obywatelskie, ale dopiero w 89 r. p.n.e. otrzymali pełne obywatelstwo rzymskie.

Kim byli Rzymianie?

Rzymianie nigdy nie istnieli jako lud w sensie etnicznym. W starożytności, terminy takie jak "Rzymianin" (Romanus) i "Romanitas" (Romanitas) były używane w odniesieniu do różnych okoliczności:
- Rzymianin = rdzenny Rzymianin: mieszkaniec miasta Rzym, który tam się urodził i mieszkał. Początkowo mieszkańcy Rzymu byli Latynosami, rządzonymi przez etruską elitę.
- Rzymianie = Obywatele miasta Rzym z prawami obywatelskimi.
- Rzymianie = wolny obywatel miasta.
- Rzymianin = wolny obywatel Imperium Rzymskiego, bez względu na pochodzenie etniczne.
Bycie Rzymianinem jako obywatelem Imperium Rzymskiego było kwestią stylu życia i nawyku mówienia po łacinie oraz bycia "obywatelem świata", a pochodzenie etniczne czy też kultywowanych tradycji religijnych nie odgrywało znaczącej roli.

Co to była za Romanizacja?

Italia jest wynikiem procesu Romanizacji różnych narodów poprzez sojusz lub podbój.

Kolejne ludy tubylcze iGENEA

Żydzi Wikinger Celty Niemcy Basken wszyscy rdzenni mieszkańcy

Tak działa analiza pochodzenia DNA

Jedna próbka salivy jest wystarczająca do uzyskania Twojego DNA. Próbkowa kolekcja jest prosta i bezbolesna i może być wykonywana w domu. Do przesłania próbek należy użyć koperty dołączonej do zestawu do pobierania próbek.

Zamówić zestaw testowy
Pobierz zestaw testowy
pobrać próbki

bardzo proste i bezbolesne w domu.

Wysyłanie próbek

z załączoną kopertą

skutek

online po ok. 6-8 tygodniach

Analiza pochodzenia
-10%