Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart clock clock
iGENEA
Osobiste porady

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji! Proszę się z nami skontaktować poprzez e-mail lub Whatsapp.

Jeżeli chce Pan, abyśmy do Pana oddzwonili, proszę podać swój numer telefonu i sposób, w jaki można się z Panem skontaktować. Chętnie zadzwonimy do Państwa na osobistą konsultację.

info@igenea.com WhatsApp

Starożytne plemię Ludy tureckie - Przodkowie i pochodzenie

Zamów test DNA

Kim są ludy turkijskie?

Ludy tureckie to grupa około 40 grup etnicznych w Azji Środkowej i Zachodniej, a także na Syberii i w Europie Wschodniej, których języki należą do rodziny językowej języków tureckich. Rodzina ta obejmuje język turecki i około 40 stosunkowo blisko spokrewnionych języków, w sumie około 180 do 200 milionów użytkowników. Ludy tureckie są czasami błędnie nazywane także "ludami tureckimi", "ludami tureckimi" lub "Turkami".

jaka była etnogeneza ludów turkijskich?

Pierwotna siedziba przodków Turków, zwanych Turkami Kök, znajdowała się w Azji Środkowej i Chinach Zachodnich, a od VI do VIII wieku nazywana była Chaganat Turków Kök.
Określenie "Turek" pojawiło się po raz pierwszy w 552 r. n.e., kiedy to plemię "Türük" założyło swoją federację plemienną, która obecnie znana jest jako "Imperium Turków Kök". Imperium Kök-Turków istniało od 552 do 744 roku jako związek plemion koczowniczych. Obszar osadnictwa najstarszej ludności znanej jako Turcy znajdował się we wschodniej Azji Środkowej, na obszarze, który rozciągał się od Gór Ałtajskich do Tianshan na zachodzie i od Bajkalu na północy do Altun na południu. Po upadku Cesarstwa Kök-Turckiego (745) na jego terytorium powstały różne tureckie imperia następcze. W trakcie rozpadu imperium różne plemiona wyemigrowały na zachód - wśród najważniejszych są Chazarzy, którzy założyli państwo nad Morzem Azowskim. Migracje z imperium Turków Kök doprowadziły do powstania różnych imperiów, takich jak Qarakhanids, Seljuks czy Ottomans. Poprowadziły one również grupy tureckojęzyczne na Bliski Wschód i do Anatolii.
Wraz z powstaniem "Turka" nazwa ta została przeniesiona jako termin polityczny na cały szereg innych nomadów i ludów, a wreszcie, poprzez proces, który do dziś nie jest w pełni zrozumiały, została przyjęta jako ogólny termin dla całej rodziny języków i ludów - najpierw przez uczonych muzułmańskich, później także w Europie. Jest to również źródło nazwy dla tureckiej ludności Anatolii.
Najstarszy dowód historyczny o narodzie tureckim zawarty jest w chińskich źródłach z III wieku p.n.e., w których wspomina się o Hunach. Pierwotny obszar osadnictwa ludów tureckich znajdował się na południowej Syberii. To właśnie z tego regionu rozpoczęła się migracja, która w średniowieczu sprowadziła ludność turecką przez Azję Środkową do Azji Zachodniej i Europy Wschodniej. Poprzez kontakty kulturowe, historyczne i geopolityczne ze światem islamskim tradycja islamska została utrwalona wśród większości ludów tureckich. Wyjątki stanowią m.in. Jakuci (wyznawcy religii naturalnej) oraz chrześcijańscy prawosławni Chwaje.

Jaka jest historia Turków w Europie?

Prawdziwa historia Turków zaczyna się od przybycia tureckich grup plemiennych do Azji Zachodniej. Od V w. n.e. plemiona tureckie migrowały z południowej Syberii do Azji Środkowej, a stamtąd do Europy Wschodniej (Pogórze Północno-Kaukaskie, region Wołgi). Hunowie rozwinęli się najdalej i osiedlili się na południu Węgier.
Wczesne formacje imperium powstały na ziemi europejskiej (Cesarstwo Proto-Bułgarskie w V i VI wieku n.e., Chanat Chazarów w VII wieku n.e. itd.)
Tureckie ludy Hunów, Chazarów, Onogurów, Protobulgarów, Bułgarów Wołżańskich, Pekinów i Kumanów zostały zasymilowane. W ten sposób Proto-Bułgarzy w Bułgarii rządzili jako elita nad południowosłowiańskimi grupami plemiennymi. Turecka dominacja w Bułgarii trwała około 150 lat. Rządzeni przez nich Słowianie nazywali siebie Bułgarami od imienia swojej elity. Od IX wieku naddunajscy Bułgarzy, którzy w międzyczasie stali się chrześcijanami, coraz bardziej asymilowali słowiańskie zwyczaje i południowosłowiańskie (bułgarskie).

Jaka jest historia Turków w Anatolii?

Dopiero później, w XI wieku, tureckie grupy ludności dotarły również na Bliski Wschód i do Anatolii. Klan Seljuk osiadł w tym, co teraz jest Iranem i Anatolią. Imperium Seljuków trwało w Iranie od 1040 do 1157 roku, w Anatolii do 1308 roku, a w 1071 roku Seljukowie odnieśli decydujące zwycięstwo nad armią wschodniorzymską w Malazgirt i założyli sułtanat Konyi i Kayseri. Tureckie osiedla w Anatolii doświadczają stałego napływu imigrantów z Azji Środkowej. Język turecki szybko stał się językiem komunikacji między różnymi częściami populacji.
Za anatolijskimi Seljukami podążyli Turcy osmańscy, którzy wkrótce potem oddali pod swoje panowanie znaczną część Anatolii i podbili Konstantynopol w 1453 roku. Dzięki ogromnym kampaniom wojennym Osmanie podbili imperium, które rozciągało się od Armenii po Węgry, od stepów południowo-rosyjskich po Afrykę Północną. Duża część Półwyspu Arabskiego i regionu śródziemnomorskiego również należała do Imperium Osmańskiego.
Imperium Osmańskie było państwem wieloetnicznym. W czasie swojej największej ekspansji w XVII wieku, rozciągała się od serc Azji Mniejszej i Rumelii na północ do okolic Morza Czarnego i Morza Azowskiego, na zachód daleko na Bałkany. Przez wieki Imperium Osmańskie rościło sobie prawo do wielkiej europejskiej potęgi politycznej, militarnej i gospodarczej obok Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Francji i Anglii.
W ciągu XVIII, a przede wszystkim w XIX wieku, imperium poniosło znaczne straty terytorialne na swoich głównych ziemiach rumuńskich w konflikcie z potęgami europejskimi i w wyniku narodowego dążenia do niepodległości.

Kim są dzisiejsi Turcy?

Turcja została założona w 1923 r. jako państwo-następca Imperium Osmańskiego.
Około 65 milionów ludzi na całym świecie jest uważanych za Turków w sensie etnicznym. Około 58 milionów Turków mieszka głównie w Republice Turcji, której nazwa pochodzi od ich imienia. Narodowym i urzędowym językiem dzisiejszej Turcji jest język turecki, którym posługuje się ponad 80% ludności jako językiem ojczystym, a kolejne 10-15% jako drugim językiem.
Turecka grupa ludności jest różnie definiowana. Od 1965 r. rząd turecki włączył grupy ludności, które czasami są uznawane przez inne źródła za członków innych ludów tureckich. Obejmuje to około 600 000 Azerów, do 200 000 Meschetian i Turkmenów, około 15 000 Gagauzów, około 1 000 Kazachów, Kirgizów, Kumyków, Uzbeków i 500 Ujgurów.
Zdecydowana większość religijnych Turków to sunnicy. Drugą co do wielkości grupą religijną są Alewici. Co najmniej 8 milionów Turków mieszka na Bałkanach, w Europie Zachodniej, na Cyprze, na Bliskim Wschodzie i za granicą. W latach 1950-2008 około 3-5 milionów Turków wyemigrowało do Europy. W 2015 roku było 1,5 mln obywateli tureckich, w 2013 roku prawie trzy miliony "Turków" (w tym Kurdów) mieszkało w samych Niemczech.

Kim są Turcy bałkańscy?

Turcy bałkańscy osiedlili się w Rumelii, europejskiej części Imperium Osmańskiego, od XIV wieku. Chociaż wielu Turków wyemigrowało lub zostało wypędzonych do Azji Mniejszej i Wschodniej Tracji podczas odparcia rządów osmańskich z Europy Południowo-Wschodniej w XIX i na początku XX wieku, niektórzy pozostali na swoich obszarach osadniczych na Bałkanach. W niektórych państwach Europy Południowo-Wschodniej nadal tworzą one większe mniejszości narodowe.
Turcy bałkańscy osiedlają się głównie w następujących krajach:
- Bułgaria: 588 000 (spis powszechny z 2011 r.)
- Grecja: 80.000-120.000
- Macedonia: 77 959 (zgodnie ze spisem powszechnym z 2002 r. w Macedonii)
- Rumunia: 35.000
- Kosowo: 18 738 (spis z 2011 r., ale wyższe szacunki)

Jakie ludy turkijskie występują w Rosji?

Ludy tureckie osiedlają się zarówno w europejskiej części Rosji, jak i na Syberii. W sumie w Rosji jest dziś około 10 milionów nie-Rosjan pochodzenia tureckiego. Wiele ludów tureckich, których obszar osadniczy należał do terytorium Związku Radzieckiego do 1991 roku, obecnie mieszka w swoich państwach narodowych (jak w Azerbejdżanie i republikach Azji Środkowej) lub jako mniejszości w sąsiednich państwach Rosji (jak Tatarzy krymscy, Gagauzi i Karaimowie na Ukrainie, Gagauzianie w Mołdawii).
W przeciwieństwie do Tatarów syberyjskich na Syberii Zachodniej, ludy tureckie osiedlające się dalej na wschód nie są muzułmanami, lecz chrześcijanami, buddystami i członkami innych religii.

Gdzie jest Turkiestan?

Turkistan ("Ziemia Turków") była perską nazwą nieokreślonego regionu Azji Środkowej, który rozciągał się od Morza Kaspijskiego na zachodzie do Pustyni Gobi na wschodzie. Obszar ten zajmował około 2.500.000 km² i obecnie należy głównie do siedmiu stanów. Turkistan Zachodni obejmuje również współczesne państwa Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan.
Obecnie na obszarze Turkiestanu mieszkają różne grupy etniczne, z których większość stanowią obecnie turkojęzyczne.
Po rewolucji rosyjskiej (1917 r.) w Turkiestanie Zachodnim powstały Radzieckie Republiki Ludowe Buchara i Chodźmie oraz Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka. Z tej nowej republiki powstały w latach 1924-1936.
Wraz z upadkiem Związku Radzieckiego w zachodnim Turkiestanie proklamowano państwa: Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan i Turkmenistan.

Kim są Turkmeni?

Turkmeni są ludem tureckim i są ściśle związani z innymi ludami tureckimi Azji Środkowej.
Stanowią one tytularny naród niepodległej Republiki Turkmenistanu, w którym obecnie stanowią około 80 procent ludności. Turkmeni są nadal silnie podzieleni na liczne plemiona. Na stepach żyją przeważnie nomadycznie, a w miastach siedzą. Od 1940 roku Turkmenistan jest napisany cyrylicą.
Turkmenów czy Turkomanów w Iraku, Syrii i Jordanii należy odróżnić od Turkmenów z Azji Środkowej. Zakłada się, że niektóre z tych grup etnicznych wyemigrowały do Mezopotamii pod panowaniem Seljuka, ale kształtowały je również wieki rządów osmańskich i turkijskiego aparatu administracyjnego w tych krajach.

Kim są Azerbejdżanie?

Azerbejdżańczycy są tureckojęzyczną grupą etniczną w Azji Zachodniej. Ich obszar osadniczy rozciąga się od północno-zachodniego Iranu do Republiki Azerbejdżanu. Obecnie na świecie jest około 25 milionów Azerów. Około 9,5 mln Azerbejdżańczyków mieszka w Azerbejdżanie, a 12-15 mln w sąsiednim Iranie (około 16% całej populacji).
Azerbejdżańczycy czasami nazywają siebie Azerbejdżańczykami z powodu ich bliskiego językowego pokrewieństwa z Turkami. Azerbejdżan jest najbliżej związany z Turkmenistanem.
Większość Azerbejdżańczyków to szyici, a około 35% to sunnicy. Schizma religijna przez długi czas zapobiegała powstawaniu świadomości narodowej.
Azerbejdżańczycy przybyli na swoje obecne tereny osadnicze jako migranci we wczesnym średniowieczu, w trakcie migracji plemion tureckich z południowej Syberii przez Azję Środkową do Azji Zachodniej.
Demokratyczna Republika Azerbejdżanu (1918-1920) była pierwszą demokratyczną i świecką republiką w świecie muzułmańskim po Ludowej Republice Krymu. Azerbejdżańska Republika Socjalistyczna była państwem składowym Związku Radzieckiego. W dniu 18 października 1991 r. kraj ten ostatecznie uniezależnił się od Związku Radzieckiego jako Azerbejdżan.

Kim są Tatarzy?

Tatarzy na środkowej Wołdze to 7 milionów ludzi, z czego 5,5 miliona pochodzi z Rosji.
Właściwi Tatarzy, czyli Turkotatarzy, uważani są za potomków mieszanki Wołga-Bułgarów i Kipczaków z "Tataro-Mongolami" (Turkomongolami). Ich prawdziwa historia zaczyna się od Złotej Ordy w XIII wieku. Byli oni główną ludnością chanatów (księstw) Kazania, Astrachania, Kasimowa, Sybiru (Syberii) i Chanatu Krymskiego.

Kim są Kazachowie?

Kazachowie to ludność turecka licząca około 13 milionów członków, głównie w Kazachstanie, ale także w Mongolii (gdzie stanowią oni największą mniejszość tureckojęzyczną), Rosji (1 300 000) oraz w Chińskiej Republice Ludowej (2 200 000), Uzbekistanie (800 000), Iranie (15 000), Afganistanie (45 000) i Turcji (30 000). W fizjonomii wykazują one silniejsze cechy mongoloidalne (ałtajskie) niż większość innych ludów tureckich w Azji Środkowej. Ustalenia genetyki potwierdziły zakotwiczenie tych uderzających zewnętrznych cech antropologicznych w puli genów.
Etnogeneza Kazachów ma swoje początki w XV wieku, kiedy to w wyniku secesji niektóre tureckie grupy plemienne wyemigrowały z nowo założonego imperium uzbeckiego do dzisiejszego Kazachstanu i rozwinął się tam lokalny profil etniczno-kulturowy.
Od połowy XVIII wieku Kazachstan znajdował się w rosyjskiej strefie wpływów, a następnie należał do Związku Radzieckiego, aż do uzyskania niepodległości 16 grudnia 1991 roku. Język kazachski, używany jako język pisany od XIX wieku, jest językiem urzędowym Kazachstanu od 1991 roku.

Kolejne ludy tubylcze iGENEA

Żydzi Wikinger Celty Niemcy Basken wszyscy rdzenni mieszkańcy

Tak działa analiza pochodzenia DNA

Jedna próbka salivy jest wystarczająca do uzyskania Twojego DNA. Próbkowa kolekcja jest prosta i bezbolesna i może być wykonywana w domu. Do przesłania próbek należy użyć koperty dołączonej do zestawu do pobierania próbek.

Zamówić zestaw testowy
Pobierz zestaw testowy
pobrać próbki

bardzo proste i bezbolesne w domu.

Wysyłanie próbek

z załączoną kopertą

skutek

online po ok. 5 tygodniach

Dziś zniżka na test DNA
-10%